જોડા ફાટવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જોડા ફાટવા

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક જોડા ઘસાઈને ફાટે એટલા બધા ફેરા થવા.