જોડા મારવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જોડા મારવા

  • 1

    ખાસડાનો માર મારવો.

  • 2

    સખત ઠપકો આપવો.