જોતર વળગાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જોતર વળગાડવું

  • 1

    જોતરું ઘાલવું, બૈરી પરણાવવી; સંસારની ધૂંસરીમાં જોડવું.