જોબો આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જોબો આવવો

  • 1

    તમ્મર આવવી; બેભાન થઈ જવું.