જોર કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જોર કરવું

  • 1

    બળ વાપરવું; મહેનત કરવી.

  • 2

    આગ્રહ કરવો; દબાણ કરવું.