જોર મારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જોર મારવું

  • 1

    ખૂબ બળ કે શક્તિ વાપરી કાંઈ કરવું.

  • 2

    ઝપાટો કે વેગ કરવો.