જોષ જોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જોષ જોવા

  • 1

    ગ્રહ વગેરેનાં સ્થાન તપાસી ફળ-ભવિષ્ય કહેવું.