જ્યેષ્ઠાધિકાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જ્યેષ્ઠાધિકાર

પુંલિંગ

  • 1

    જ્યેષ્ઠ પુત્રનો અધિકાર કે હક; 'પ્રાઇમોજેનિચર'.