જે જે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જે જે

સર્વનામ​

  • 1

    દરેક, હરકોઈ જે.