જૂ જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જૂ જેવું

  • 1

    ચોટ્યું ત્યાંથી ઊખડે નહીં તેવું.