ગુજરાતી

માં જે તેની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જે તે1જે તે2

જે તે1

સર્વનામ​

 • 1

  ગમે તે કોઈ.

 • 2

  ફાલતુ; સામાન્ય (ઉદા૰ આ કાંઈ જે તે માણસથી ન બને.).

વિશેષણ

 • 1

  ગમે તે કોઈ.

 • 2

  ફાલતુ; સામાન્ય (ઉદા૰ આ કાંઈ જે તે માણસથી ન બને.).

ગુજરાતી

માં જે તેની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જે તે1જે તે2

જે તે2

સર્વનામ​

 • 1

  ગમે તે કોઈ.