ઝંડાઝૂલણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝંડાઝૂલણ

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ભવાઈમાં (જંદાનો) એક વેશ.