ઝંખવાણું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝંખવાણું પડવું

  • 1

    ખશિયાણા થઈ જવું.