ઝટકાના બોલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝટકાના બોલ

  • 1

    મર્મભેદી વેણ.