ઝટકા ખાવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝટકા ખાવા

  • 1

    ઘા ઝીલવા.

  • 2

    કડવાં વેણ સાંભળવાં.