ગુજરાતી

માં ઝટાવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝટાવું1ઝૂંટાવું2

ઝટાવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ઝટવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં ઝટાવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝટાવું1ઝૂંટાવું2

ઝૂંટાવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ઝૂંટવું'નું કર્મણિ.