ઝડપબંઘ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝડપબંઘ

  • 1

    ઝડપથી; સપાટાબંઘ.