ઝૂડિયાં ખાવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝૂડિયાં ખાવાં

  • 1

    ઝુડાવું; માર ખાવો.