ઝંડો ફરકાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝંડો ફરકાવવો

  • 1

    -ની ઝુંબેશ ઉપાડવી.

  • 2

    -નો વિજય વાવટો ફરકાવવો.