ઝણકાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝણકાર

  • 1

    ઝણ ઝણ અવાજ.