ઝણઝણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝણઝણ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    બળતરા; ચરચરે એવી અસર.

અવ્યય

  • 1

    રવાનુકારી

ઝુણઝુણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝુણઝુણ

અવ્યય & નપુંસક લિંગ

  • 1

    તેવો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી