ગુજરાતી

માં ઝણઝણીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝણઝણી1ઝણઝણી2

ઝણઝણી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ખાલી.

 • 2

  ક્રોધ કે રીસની લાગણી; ઝાંઝ.

ગુજરાતી

માં ઝણઝણીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝણઝણી1ઝણઝણી2

ઝણઝણી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઝઝણી; ખાલી.

 • 2

  રીસ (ઝણ ચડવી, ઝણ ઉતરવી).