ગુજરાતી

માં ઝંદઅવસ્તાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝંદઅવસ્તા1ઝંદઅવેસ્તા2

ઝંદઅવસ્તા1

સ્ત્રીલિંગ સંજ્ઞાવાયક

  • 1

    પારસીઓનો મુખ્ય ધર્મગ્રંથ.

મૂળ

+ फा. उस्ता

ગુજરાતી

માં ઝંદઅવસ્તાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝંદઅવસ્તા1ઝંદઅવેસ્તા2

ઝંદઅવેસ્તા2

સ્ત્રીલિંગ સંજ્ઞાવાયક

  • 1

    પારસીઓનો મુખ્ય ધર્મગ્રંથ.

મૂળ

+ फा. उस्ता