ઝપટમાં આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝપટમાં આવવું

  • 1

    અડફટમાં આવવું.

  • 2

    ભૂતપ્રેત આદિની અસરમા આવવું.