ઝપાટો કાઢી નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝપાટો કાઢી નાખવો

  • 1

    ધમકાવવું.

  • 2

    સખત માર મારવો.