ઝપાટો દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝપાટો દેવો

  • 1

    ઉતાવળે કામ કરવું.