ગુજરાતી

માં ઝૂંપીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝૂંપી1ઝૂંપી2

ઝૂંપી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચિતા; ઝૂંપ.

ગુજરાતી

માં ઝૂંપીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝૂંપી1ઝૂંપી2

ઝૂંપી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચિતા.