ઝૂંપી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝૂંપી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચિતા; ઝૂંપ.

ઝૂંપી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝૂંપી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચિતા.