ઝબ્બો પહેરાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝબ્બો પહેરાવવો

  • 1

    પત્તાંની એ રમતમાં કાપવાનો દાવ આવવો, જેથી સામાને પાનાં વધે.