ગુજરાતી

માં ઝમરખની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝમરખ1ઝમરૂખ2

ઝમરખ1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    શોભા માટે ટંગાતો બિલોરી કાચનાં લોલકોવાળો કાચની હાંડીઓનો દીવો; ઝુંમર.

મૂળ

'જમરૂખ' ઉપરથી. ઊંધા જમરૂખ જેવા આકારનું

ગુજરાતી

માં ઝમરખની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝમરખ1ઝમરૂખ2

ઝમરૂખ2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    શોભા માટે ટંગાતો બિલોરી કાચનાં લોલકોવાળો કાચની હાંડીઓંનો દીવો; ઝુંમર.

મૂળ

'જમરૂખ' ઉપરથી. ઊંઘા જમરૂખ જેવા આકારનું