ઝરડ પકડી રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝરડ પકડી રાખવું

  • 1

    નજીવી બાબતનો ખોટો કે અતિ આગ્રહ રાખવો.