ગુજરાતી

માં ઝરણીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝરણી1ઝરેણી2ઝેરણી3

ઝરણી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નાનું ઝરણું.

ગુજરાતી

માં ઝરણીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝરણી1ઝરેણી2ઝેરણી3

ઝરેણી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઝરાણી; ઝઝણી; ખાલી.

 • 2

  ક્રોધ કે રીસની લાગણી; ઝાંઝ.

ગુજરાતી

માં ઝરણીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝરણી1ઝરેણી2ઝેરણી3

ઝેરણી3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  દહીં વલોવવાની નાની હાથ-રવાઈ.

મૂળ

'ઝેરવું' ઉપરથી