ગુજરાતી

માં ઝરાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝરાવું1ઝુરાવું2ઝેરાવું3

ઝરાવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ઝરવું'; 'ઝારવું'નું કર્મણિ કે ભાવે.

ગુજરાતી

માં ઝરાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝરાવું1ઝુરાવું2ઝેરાવું3

ઝુરાવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ઝૂરવું'નું ભાવે.

ગુજરાતી

માં ઝરાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝરાવું1ઝુરાવું2ઝેરાવું3

ઝેરાવું3

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ઝેરવું'નું કર્મણિ.