ગુજરાતી

માં ઝરાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝરાવવું1ઝુરાવવું2ઝેરાવવું3

ઝરાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ઝરવું'; 'ઝારવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ઝરાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝરાવવું1ઝુરાવવું2ઝેરાવવું3

ઝુરાવવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ઝૂરવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં ઝરાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝરાવવું1ઝુરાવવું2ઝેરાવવું3

ઝેરાવવું3

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ઝેરવું'નું પ્રેરક.