ઝેર ઉતારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝેર ઉતારવું

  • 1

    ઝેરની અસરથી મુક્ત કરવું.