ઝેર ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝેર ઊતરવું

  • 1

    ઝેરની અસરથી મુક્ત થવું.