ઝેર કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝેર કાઢવું

  • 1

    વેર વાળવું; દાઝથી બદલો લેવો.