ઝેર ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝેર ખાવું

  • 1

    ઝેર વડે આપઘાત કરવો.

  • 2

    અદાવત રાખવી.