ઝેર વરસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝેર વરસવું

  • 1

    વેરની લાગણી (આંખમાંથી) ઊભરાવી.