ઝેર વાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝેર વાળવું

  • 1

    ઝેર ઉતારવું.

  • 2

    વેર લેવું, વાળવું.