ગુજરાતી

માં ઝલદારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝલદાર1ઝલેદાર2

ઝલદાર1

વિશેષણ

  • 1

    ચળકતું.

ગુજરાતી

માં ઝલદારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝલદાર1ઝલેદાર2

ઝલેદાર2

વિશેષણ

  • 1

    ઝલકવાળું; તેજ મારતું.