ઝલદાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝલદાર

વિશેષણ

  • 1

    ચળકતું.

ઝલેદાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝલેદાર

વિશેષણ

  • 1

    ઝલકવાળું; તેજ મારતું.