ઝૂલા ખાવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝૂલા ખાવા

  • 1

    હીંચકા ખાવા.

  • 2

    આમ તેમ અથડાયા કરવું.