ઝલાં ને ઝલાં રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝલાં ને ઝલાં રહેવું

  • 1

    (સેવામાં) તત્પર રહેવું.