ઝાકળ ઉડાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાકળ ઉડાડવું

  • 1

    સુસ્તી ઉડાડી દેવી.

  • 2

    ધમકાવવું.