ઝાકળ ઊડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાકળ ઊડવું

  • 1

    સુસ્તી દૂર થવી.