ઝાકળ કાઢી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાકળ કાઢી નાખવું

  • 1

    ધમકાવવું; ખબર લઈ નાખવી.