ઝાકળ પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાકળ પડવું

  • 1

    ઓસ પડવું.