ઝાંખપ લાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાંખપ લાગવી

  • 1

    બટ્ટો લાગવો.