ઝાંખરું વળગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાંખરું વળગવું

  • 1

    લફરું લાગવું; લપ વળગવી.