ઝાંખ આવવી (આંખે) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાંખ આવવી (આંખે)

  • 1

    બરાબર ન સૂઝવું; ઝાંખું સૂઝવું.