ગુજરાતી

માં ઝાંઝરિયાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝાંઝરિયાળ1ઝાંઝરિયાળું2

ઝાંઝરિયાળ1

વિશેષણ

  • 1

    ઝાંઝરવાળું.

ગુજરાતી

માં ઝાંઝરિયાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝાંઝરિયાળ1ઝાંઝરિયાળું2

ઝાંઝરિયાળું2

વિશેષણ

  • 1

    ઝાંઝરવાળું.